Fotovoltaická elektrárna

  • V průběhu roku 2008 bylo rozhodnuto o přípravě investice do výstavby fotovoltaické elektrárny(FVE) s instalovaným výkonem 769 kW na nevyužívaném pozemku společnosti v Plané u Mariánských Lázní.

  • V roce 2008 byla podána žádost o připojení k distribuční soustavě a této žádosti bylo ze strany společnosti ČEZ Distribuce vyhověno.

  • V roce 2009 bylo zajištěné stavební povolení pro tento projekt a vyřešeny další technické a organizační problémy projektu, zejména problematika zajištění věcných břemen na pozemku jiného vlastníka byla složitá a zdlouhavá.

  • V roce 2010 byla založena dceřiná společnost DOSTAV ENERGO, s.r.o., do které byl společností DOSTAV Praha a.s. vložen příslušný pozemek a projekt FVE.

  • Po výběrovém řízení na dodavatele FVE byla dne 16.4.2010 podepsána Smlouva o dílo s hlavním dodavatelem FVE společností Solarhaus a od května 2010 započaly terénní úpravy příslušných pozemků.

  • V září 2010 byly ukončeny hlavní stavební a montážní práce na FVE a dne 8.10.2010 byl vydán kolaudační souhlas k užívání stavby FVE.

Image 0 - Picture 019
Picture 019
Image 1 - Picture 025
Picture 025
  • Následně byla dne 11.10.2010 vydána licence k výrobě elektřiny a dne 19.11.2010 byla FVE schválena distributorem k připojení do distribuční soustavy.

  • Dne 26.11.2010 byl distributorem osazen elektroměr a FVE začala dodávat elektřinu do distribuční soustavy za garantované ceny roku 2010.