DOSTAV Praha a.s.

Společnost DOSTAV Praha a.s. působí v současné době v následujících oblastech:


  • Provoz fotovoltaické elektrárny

  • Obchodní činnost

  • Správa nemovitostí

homeBox
FVE

Akciová společnost DOSTAV Praha a.s. byla založena dne 30.4.1992 zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu, v níž bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku ČR. Dne 1.5.1992 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1575. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti (tj. 55 478 000,- Kč) formou vložení hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské jistině.


Transformace na akciovou společnost proběhla schválením privatizačního projektu státního podniku DOSTAV Praha, s.p. Tento podnik vznikl oddělením organizační jednotky státního podniku ARMABETON do samostatného podniku. Tím bylo jednoznačně dáno i podnikatelské zaměření společnosti na řemeslné práce pro stavebnictví.


Kupónová privatizace přinesla značné roztříštění vlastnické struktury společnosti mezi drobné akcionáře a investiční fondy. Rok 1996 znamenal zásadní změnu akcionářské struktury a následné změny v jejím vedení. Tím byl nastartován proces restrukturalizace a stabilizace společnosti. Od roku 2007 je 100% vlastníkem společnosti ing. František Chaloupecký.